Enova – finanse i księgowość

Pełna księgowość – program finansowo-księgowy
Program do pełnej księgowości zapewni Ci:
zawsze dostarczone na czas aktualizacje funkcjonalności dostosowane do obowiązujących przepisów,
maksymalne zautomatyzowanie cyklicznych czynności księgowych,
dostęp do inteligentnych mechanizmów księgowania bazujących na elementach z całego systemu,
wygodne mechanizmy skrótów i odwołań.
JPK i eDeklaracje
Program księgowy enova365 umożliwia utworzenie wszystkich rodzajów plików JPK zawsze zgodnych z obowiązującymi schematami. Dodatkowo gotowe dokumenty możesz wysłać do oficjalnej lub testowej bramki Ministerstwa Finansów bezpośrednio z poziomu systemu enova365. Co zyskujesz dzięki tej funkcjonalności?
System enova365 posiada mechanizm weryfikujący spójność i poprawność danych zawartych w wygenerowanym pliku JPK.
Ewidencja VAT pozwala na rozliczenie VAT metodą kasową i memoriałową. Uwzględnia również szczególne przypadki rozliczania VAT.
Oprogramowanie księgowe umożliwia generowanie oraz wysyłanie do systemu podatkowego dokumentów takich jak: e-Deklaracje VAT-7, VAT-UE, VAT-27 oraz CIT-8.
Program księgowy zapewnia również dostęp do automatycznej lub ręcznej korekty dokumentów podatkowych.
Oprogramowanie finansowo-księgowe enova365 umożliwia generowanie i przesyłanie plików JPK oraz deklaracji zgodnych ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów.
Rozrachunki i rozliczenia
Program księgowy enova365 posiada również wbudowane mechanizmy, które pomogą Ci zachować spójność między rozrachunkami i księgowaniami na kontach. Jakie funkcjonalności zapewnia obszar Finanse i księgowość?
Inteligentny system ułatwia rozliczanie rozrachunków.
Program księgowy umożliwia zarówno kontrolowanie, jak i wykonywanie czynności na operacjach bankowych. Integracja systemu enova365 z kontem bankowym sprawia, że nie musisz logować się do nawet do systemu bankowego (WebServices), aby uzyskać wszystkie informacje.
Oprogramowanie księgowe pozwoli Ci również zapanować nad zaległościami w opłatach Klientów i Kontrahentów. Odpowiada za to windykacja przeterminowanych należności, czyli windykacja przedsądowa w oparciu o własne procedury. Za pośrednictwem systemu możesz generować i wysyłać między innymi: wiadomości SMS lub e-mail, wezwania do zapłaty czy noty odsetkowe. Program finansowo-księgowy enova365 umożliwi Ci kontrolowanie rozliczeń i monitorowanie dłużnika w jednym miejscu.
DMS i obsługa procesów
System do zarządzania dokumentami (Document Management System) to zestaw narzędzi, które wspierają proces ewidencjonowania danych w firmie. Jakie korzyści gwarantuje oprogramowanie księgowe w tym zakresie?
Wykorzystanie funkcjonalności modułu DMS do zarządzania dokumentami umożliwia przechowywanie, porządkowanie oraz archiwizowanie danych. Ponadto ułatwia wprowadzanie danych oraz pracę z plikami w formacie PDF.
Moduł DMS umożliwia generowanie listy dokumentów z opcją przeszukiwania i analizy. Dodatkowo istnieje możliwość stworzenia listy spraw zarówno dla kancelarii bezdziennikowych, jak i mieszanych.
System DMS jest również zintegrowany z obszarem Workflow. Dzięki temu program do księgowości umożliwia Ci kontrolę nad definiowaniem zasad, organizacją, a także realizacją ustalonych procesów w obszarze przetwarzania dokumentów.
BI i raportowanie
Business Intelligence umożliwia stworzenie własnego zestawu wskaźników – tak zwanych paneli BI. Dzięki temu możesz na bieżąco mierzyć i monitorować wybrane przez Ciebie wartości. Dostęp do raportów i wykresów pozwoli Ci również na zwiększenie efektywności firmy. Co jeszcze zapewnia oprogramowanie księgowe enova365?
Dzięki BI wygenerujesz własne wskaźniki, a na ich podstawie również raporty i wykresy. Następnie możesz je umieścić w dowolnej lokalizacji systemu ERP – tam, gdzie są niezbędne do podjęcia konkretnych decyzji biznesowych. Należy pamiętać, że wiedza poprzedza owocną realizację celów.
Business Intelligence w obszarze Finanse i księgowość systemu enova365 pozwala na rozbudowę standardowych lub zdefiniowanie nowych wskaźników, wykresów i raportów BI.
Program do księgowości enova365 z modułem BI umożliwia również analizę kosztów i przychodów. Dostęp do tych narzędzi otrzymasz w wielu miejscach systemu w odniesieniu do projektów, dokumentów czy też Użytkowników.