Enova – produkcja

Produkcja dedykowana na zamówienie
ERP enova365 Produkcja jest częścią zintegrowanego systemu enova365. Oznacza to, że jest on ściśle powiązany z modułem handlowo-magazynowym.
Efektywne zarządzanie procesem produkcji na każdym etapie.
Optymalizacja produkcji – automatyzacja i ścisła kontrola elementów produkcji.
Eliminacja błędów związanych z czynnikiem ludzkim.
Szybka kalkulacja kosztów wytworzenia.
Możliwość generowania dokumentów rozchodu surowców dla całego zlecenia, składającego się nawet z wielu produktów lub operacji.
Elastyczna struktura, która umożliwia przypisanie wzorcowych operacji – elementów technologii produkcji.
Zarządzanie magazynem
System zarządzania produkcją jest powiązany z pracą magazynu. Dzięki integracji między różnymi modułami możesz kontrolować cały obieg informacji.
Zwiększenie wydajności w procesie kompletowania zamówień.
Możliwość zarządzania magazynem z poziomu urządzeń mobilnych
Swoboda generowania dokumentów magazynowych – na wybrane produkty lub surowce, nawet na ich częściowe ilości.
Zlecenie produkcyjne może być powiązane relacjami z innymi dokumentami. Dzięki temu możliwe jest generowanie zleceń produkcyjnych na podstawie zamówień od klientów.
Rozwiązanie dla firm produkcyjnych
Obsługuje firmy produkcyjne działającą w oparciu o produkcję seryjną
Wspiera proces produkcji bazujący na technologii wyrobu gotowego
Pozwala rozszerzyć funkcje związane z technologią produkcji dzięki integracji z modułem Workflow